Kurset dekker den lovpålagte teoridelen som må gjennomføres på personer som ikke har tidligere helsefaglig utdanning eller kompetanse, som ønsker å begynne å jobbe i ambulanseyrket. Kurset er et rent teorikurs og varer i 120 undervisningstimer ( 45 minutter ).

Teorikurset kan gjennomføres som heldags-, kvelds- eller intensivkurs. Alt tilpasses etter deltakernes behov og ønsker. 

Kurset er faglig godkjent av utdanning- og opplæringsseksjonen ved Østfold Ambulansetjeneste / Sykehuset Østfold / Helse Sør-Øst HF.

 

 

For spørsmål om påmelding og pris ta kontakt med oss:

post@tryggarena.no