Følgende lover, forskrifter og krav ligger til grunn for en Trygg Arena Sertifisering: