Trygg Arena sertifiserer bedrifter, arenaer, etc etter en totalgjennomgang av en rekke punkter. Vi følger til en hver tid myndighetenes krav og legger vekt på de ulike kapitler og paragrafer som omfatter HMS i de gjeldende lover, forskrifter og orienteringer. For en oversikt over over disse, klikk på fanen “Lover & forskrifter”.

Godkjenning av førstehjelpsutdanninger og kurs følger Norsk Resucitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråds (NFR) sine retningslinjer. Personell som får sin utdanning godkjent blir også ført opp i et nasjonalt førstehjelpsregister (frivillig). Det utstedes kursbevis til alle deltakere, bedriften får utstedt eget HMS bevis, samt at det blir utstedt et TRYGG ARENA SERTIFIKAT. Sertifiseringsmerker blir oppført for tydelig å vise at bedriften er en TRYGG ARENA. 

En Trygg Arena Sertifisering gjelder innenfor en bestemt tidsperiode, styrt av ovenfornevnte krav og reguleringer og avtales i hvert enkelt tilfelle gjennom en arbeidskontrakt med Trygg Arena.

For å finne ut om hva som skal til for at din bedrift / arena skal bli sertifisert, bes det å kontakte oss for en gjennomgang; post@tryggarena.no

 

Uarkivert Forhåndsvisning-dokument