Uarkivert Forhåndsvisning-dokument

 

TRYGG ARENA  SERTIFISERING

Som de eneste i landet har Trygg Arena utviklet et førstehjelpskonsept, som ivaretar alle behov kunden har for å oppfylle de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Denne totalpakken innen førstehjelp og HMS, sørger for at det er tidsriktig og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilgjengelig, tilpasset etter bedriftens/arenaens areal og behov. I samarbeid med kunden, vil det også bli gjennomgått en risikoanalyse for å belyse de aktuelle områdene som må få spesielt fokus.

Trygg Arena vil i avtalt kontraktsperiode sørge for at utstyret til enhver tid tilfredsstiller gjeldende krav og at personellet innehar nødvendig kompetanse.

Trygg Arena er mer en en hjertestarter med tilhørende kurs! Vi leverer en førsthjelpsstasjon til bedriften, med alt bedriften har behov for av utstyr og kompetanse, og sørger for at dere er rustet dersom det skulle oppstå både mindre uhell, eller store alvorlige ulykker.

Bedrifter med spesielle behov får sine pakker spesielt tilpasset og tilrettelagt. Trygg Arena vil ved gjennomgang av opplæring og levering av nødvendig utstyr, godkjenne personell med førstehjelpsopplæring innenfor en periode anbefalt av Norsk Førstehjelpsråd, samt utstede en tidsbegrenset Trygg Arena sertifisering.

Ved å velge en Trygg Arena sertifisering, viser dere at bedriften fokuserer på forebyggende tiltak og investerer i de ansattes sikkerhet for å trygge et best mulig arbeidsmiljø. 

Vi har satt sammen en grunnpakke for ulike arenaer, som tilfredstiller Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets krav. Vi ønsker at alle arenaer skal ha tidsriktig og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr, samt også nødvendig opplæring for å kunne benytte seg av dette på best mulig måte. (ved større bedrifter, lokaler etc. spasialtilpasser vi pakken etter kundens behov.

Innholdet i grunnpakken er følgende:

 • Lifeline SK Hjertestarter 3 min NRR (inkl batteri og elektrode voksen)
 • NorAid Førstehjelpskoffert, Stor, med refill system
 • Trygg Arena kurs (inneholder bl.a; NGF, DHLR, krise- og beredskapshåndtering m.m)
 • Skilt Hjertestarter etterlysende
 • Klistremerke Hjertestarter etterlysende
 • Skilt Førstehjelp etterlysende
 • Klistremerke Førstehjelp etterlysende

Anbefalt tilleggsutstyr:

 • Lifeline SK Bæreveske
 • Lifeline SK Voksen elektrode (ekstra pads)
 • Lifeline SK Veggfeste
 • NorAid Utrykningsenhet førstehjelp
 • Utstyrssett til hjertestarteren
 • NorAid Sammenleggbar båre m/bæreveske

 

Ta kontakt for å skreddersy en totalløsning tilpasset din bedrift; post@tryggarena.no