SAMARBEID MELLOM TRYGG ARENA & INFRATEK ELSIKKERHET:


TRYGG ARENA samarbeider med Infratek Elsikkerhet i Østfold, Akershus og Follo. Infratek Elsikkerhet er det største elsikkerhetsselskapet i Norge og tilbyr hovedsaklig tjenester knyttet til Det lokale eltilsyn (DLE). Dette samarbeidet vil sørge for at nye og eksisterende kunder får et enda bedre tilbud innen førstehjelpsutdanning og behovstilpasset førstehjelpsutstyr. TRYGG ARENA gjennomfører førstehjelpsundervisningen på Infratek Elsikkerhets årlige FSE-kurs. Videre er vi også tilgjengelige for å støtte Infratek sine kunder med å skaffe påkrevd tidsriktig førstehjelpsutstyr og utarbeide/gjennomføre gode HMS rutiner.
TRYGG ARENA tilbyr alle Infratek sine kunder, kurs, utstyr og utdanning fra vår eksisterende portefølje.
Infratek Elsikkerhet tilbyr bedriftsinterne kurs i følgende temaer:
NEK 400:2010 Oppdatering
Sluttkontroll av el-anlegg
FSA forskriften, årlig gjennomgang
Instruert person
For mer informasjon se : http://infratek.no/produktkategori/12/elsikkerhetstjenester.aspx
Ved spørsmål angående Infratek Elsikkerhet sine kurs ta kontakt med avdelingsleder, Johny Guldager

Johny.Guldager@infratek.no