KURS I LIVREDDENDE FØRSTEHJELP (NGF)

“Norsk grunnkurs i førstehjelp” er et standardisert kurs utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd (NFR) i samarbeid med Norsk Resucitasjonsråd (NRR). Kurset dekker de grunnleggende kunnskaper i førstehjelp alle bør kunne hvis de kommer ut for en akutt syk eller alvorlig skadet person. Kurset fyller også de krav som er gitt av offentlige myndigheter.

Dette lærer du på kurset:

 • Vurdering av syke og skadde, varsling av AMK (1-1-3)
 • Pasienten reagerer ikke, sikring av luftveier
 • Undersøkelse og hjerte-lungeredning på livløs person (HLR)
 • Fremmedlegemer
 • Akutte hjertesykdommer
 • Undersøkelse av en skadet
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Førstehjelp ved lettere skader: forbrenninger, sår, brudd og ytre blødninger

Varighet: 5 – 6 skoletimer (45 min.) max 20 deltakere. Kursbøker deles ut ved kursstart. Kursbevis utstedes til de som gjennomfører og består kurset.

 

Ta kontakt for pris eller informasjonpost@tryggarena.no

 


 

 

KURS I LIVREDDENDE FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN (NGFB)

Kurset bygger på de samme undervisningmetoder som “Norsk grunnkurs i førstehjelp”, men med vekt på akutte tilstander som rammer barn. Kurset er utarbeidet av Norsk førstehjelpsråd (NRF) i samarbeid med Norsk Resucitasjonsråd (NRR). Kurset er laget for å oppfylle de behov for kunnskap i førstehjelp som stilles til personell i norske virksomheter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. Se forøvrig også §15 i: “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” og spesielt kommentar til §15 i : “Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.”

Dette lærer du på kurset:

 • Vurdering av bevistløshet, syke og skadde, varsling av AMK (1-1-3)
 • Frie luftveier
 • Undersøkelse og hjerte-lungeredning på livløst barn (HLR)
 • Fremmedlegemer
 • Skader og blødninger
 • Forgiftninger
 • Akutte barnesykdommer

Varighet: 5 – 6 timer (45 min.) max 20 deltakere. Kursbøker utdeles ved kursstart. Kursbevis utstedes til de som gjennomfører og består kurset og gir også oppføring i nasjonalt førstehjelpsregister.

 

Ta kontakt for pris eller informasjon: post@tryggarena.no

 

 


 

HJERTE OG LUNGEREDNING (HLR)

Dette er et rent hjerte- og lungeredingskurs som fokuserer på å gi deltakerene gode praktiske og teoretiske kunnskaper. Kurset følger “Norsk førstehjelpråds” retningslinjer og anbefalinger. Etter kurset blir deltakerene tildelt kursbevis og oppført i nasjonalt HLR-register.

Dette lærer du på kurset:

 • Hjertets fysiologi
 • Kjeden som redder liv
 • Innføring i hva som kjennetegner en livløs person
 • Øvelser på sideleie
 • Hjerte- og lungeredning – brystkompresjoner og innblåsninger
 • Øvelser på hjerte- og lungeredning
 • Deltakerne praktiserer hele hendelsesforløpet.

Varighet: 3 timer (a 45 min.) max. 15-20 deltakere.

 

Ta kontakt for pris eller informasjon: post@tryggarena.no