2748760381

LÆRTE SIKKERHET I LANDBRUKET

Det er store mørketall i norsk landbruk. Det kan man gjøre noe med.

AV:ESPEN VINJE /Moss Avis
FOTO: Terje Holm
PUBLISERT 22.10.2013 10:18
Hvert år arrangeres en liten sikkerhetsmesse ved bensinstasjonen på Solli i Råde. Hensikten er å minne, fremfor alt, jordbrukere om at de representerer en utsatt gruppe.

Mørketallene, som gjerne representerer skader, er store og statistikken som forteller om dødsfall i landbruket er ille.

– Vi redegjør for hva som kan tas av forholdsregler og selvhjelp dersom ulykken er ute, sier Jørgen Olsen i Trygg Arena. Firmaet har spesialisert seg på helse, miljø og sikkerhet og samarbeider med Landbrukets HMS- tjeneste (LHMS) og Østfold veiservice om å fortelle hva som kan gjøres.

– Her gjelder det å bevisstgjøre at noe kan gå galt og lære folk å bruke rednings- og førstehjelpsutstyr, sier han.

– Mange må dessverre få seg en nesestyver før de forstår at førstehjelpskofferten hører hjemme i traktoren og ikke i skjulet på gården, sier Randi Finstad San i LHMS.

Categories: Uncategorized